(044) 222-55-29
рус      укр
Про компанію
Мапа сайту
Контакти
Публікації
Типові договори: не всім вони підходять

Кожен з нас, напевно, стикався з ситуацією, коли для здійснення операції контрагент пропонує укласти договір за якимсь розробленим ним шаблоном, де залишається лише поставити свої підпис і печатку. Як правило, це відбувається при спілкуванні або з державним органом, або із структурою, що надає однотипні послуги (орендодавець, банківська установа, автосалон і т. д.). В більшості випадків із запропонованою формою договору споживач погоджується і покірливо його підписує. Але солідні клієнти і, в рівній мірі, люди обачні за шаблоном не живуть.

Сьогодні на прикладі розгляду типового договору товарною біржею ми хочемо з приведенням деяких істотних зауважень з супровідного листа наочно показати, як умови договору «підганяються» під вимоги клієнта в конкретній ситуації, а також істотність для клієнта змін, що вносяться до договору, в порівнянні з початковими умовами договору.

Правовий аналіз договору складеного контрагентом

Універсальною товарною біржею «.-ская біржа нерухомості» наданий нашому підприємству для ознайомлення і підписання проект договору, складений фахівцями біржі.

Просимо проаналізувати договір на предмет відповідності вимогам чинного законодавства, а також з погляду захисту інтересів нашого підприємства і надати нам відкоректований проект договору.

За підсумками розгляду наданого Товарною біржею проекту договору доручення ми відзначимо наступне.

В цілому даний договір не суперечить вимогам чинного законодавства, але з метою захисту інтересів підприємства ми пропонуємо внести до вказаного договору деякі зміни, перераховані нами нижче. Первинний текст ми не приводимо, а після наших зауважень і рекомендацій надаємо увазі читачів договір з вже внесеними змінами.

1. Наданий договір називається договором доручення. Згідно ч. 1 ст. 1000 Цивільного кодексу України (далі – ГКУ) за договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язується зробити від імені і за рахунок іншої сторони (довірителя) певні юридичні дії.

На наш погляд, даний договір за своїм змістом до даного виду договорів не відноситься, оскільки виконавець в даному випадку діятиме від свого імені і договір передбачає зобов'язання виконавця по виконанню робіт і наданню послуг. Це інші види договірних зобов'язань, регульовані іншими нормами законодавства.

Тому назва договору замінена на наступну: «Договір на виконання робіт і надання послуг № ____».

2. У п. 1.1 і 1.2 предмет договору описаний не достатньо безумовно. З даного опису не зрозуміло, які саме роботи повинен провести виконавець, яку саме технічну і правову документацію підготувати і що включає комплекс інформаційно-комерційних послуг. Тому висловлюємо вказані пункти в новій редакції (див. п. 1.1, 1.2, 1.3 договору).

3. Абзац 2 п. 2.2 договору передбачав право виконавця вимагати від замовника надання нормальних умов для виконання робіт. Даний пункт виключений з договору, оскільки поняття «Нормальні умови» є достатньо невизначеним і кожна сторона може мати на увазі під ним абсолютно різні умови. Якщо, на погляд замовника, вказану умову договору слід було б залишити, то необхідно чітко визначити, які саме умови роботи повинен надати замовник.

Вищенаведене стосується і п. 2.3 договору, початкова редакція якого, зокрема, передбачала обов'язок замовника надати виконавцеві нормальні умови для виконання робіт.

4. У абз. 4 п. 2.3 договору передбачений обов'язок замовника надати на вимогу виконавця всю необхідну документацію, що стосується об'єкту нерухомості. Враховуючи, що відповідно до п. 4.3 договору виконавець звільняється від відповідальності за невиконання договору у разі ненадання необхідної документації, ми рекомендуємо чітко визначити в договорі перелік документів, які повинні бути надані замовником виконавцеві, для чого абз. 4 п. 2.3 висловлюємо в наступній редакції: « - на вимогу Виконавця надати наступні документи: _____________________________ (перелік всіх необхідних Виконавцеві документів)».

5. Абзац 5 п. 2.3 договору, що передбачав обов'язок замовника повністю оплатити роботу до підписання акту виконаних робіт, виключений.

6. У розділі «Терміни виконання робіт» фактично не був визначений жоден термін, в т.ч. і термін оплати, хоча далі в договорі передбачена відповідальність за прострочення платежу. Щоб уникнути неоднозначних тлумачень умов договору і можливих суперечок даний розділ договору викладений в новій редакції.

У зв'язку з вищезгаданим внесені відповідні зміни в абз. 2 п. 4.1 договору.

7. Абзац 2 п. 4.2 договору, що передбачав наступне «У разі відмови від виконання умов цього Договору Замовник оплачує Виконавцеві штраф у розмірі 100 % суми цього Договору», виключений, оскільки фактично цей пункт договору давав можливість виконавцеві вимагати оплату штрафу у розмірі всієї суми договору при будь-якому порушенні умов договору замовником.

8. У п. 5.1 договору вказано, що вартість робіт (послуг) визначається після обстеження об'єкту нерухомості. Іншими словами, на момент підписання договору вартість послуг невідома. А це є істотною умовою договору. Тому рекомендуємо передбачити в даному пункті, на підставі чого обчислюватиметься вартість робіт (послуг) і додати даний документ до договору.

Також даний розділ доповнений пунктом наступного змісту: «5.2. Оплата повної вартості робіт (послуг) (за вирахуванням проведеної передоплати) проводиться Замовником після підписання сторонами акту виконаних робіт (послуг) на підставі рахунку Виконавця. Рахунок виставляється Виконавцем тільки після підписання сторонами Акту виконаних робіт (послуг)».

9. Пункт 6.2 договору, що передбачав наступне «Всі зміни і доповнення до цього Договору допускаються тільки за взаємним погодженням Сторін» викладений в новій редакції: «Всі зміни і доповнення до цього Договору дійсні тільки в тому випадку, якщо вони оформлені письмово і підписані обома Сторонами».

Проект Договору на виконання робіт і надання послуг

Адвокат Ліана ШЕРЕМЕТ
„Адвокат бухгалтера”, січень 2008р.,№1

© 2007-2011 АБК Аудит
Поддержка сайта - компания МАРАТ